UČLANJENJE U PODRUŽNICU PEDAGOGA OSNOVNIH ŠKOLA JUŽNOBAČKOG OKRUGA

KAKO POSTATI ČLAN PODRUŽNICE?

Članovi Podružnice mogu biti redovni i pridruženi.Redovni članovi su pedagozi koje obavljaju poslove školskog pedagoga u osnovnoj školi na teritoriji Južno - bačkogo kruga, a pridruženi su psiholozi i studenti pedagogije i ostali stručnjaci koji se bave vaspitno -obrazovnom problematikom.

Član Podružnice se postaje popunjavanjem Pristupnice i uplatom članarine za tekuću kalendarsku godinu. Članstvo se obnavlja svake godine. Članarina se može uplatiti na sledeći način:

Prvi način jejednokratna uplata godišnje članarine u iznosu od 1000,00dinara putem opšte uplatnice u banci /pošti ispunjavanjems ledećih podataka:

UPLATILAC: ime i prezime sa punom adresom

SVRHA UPLATE: članarina za 2019. godinu

PRIMALAC: Podružnica pedagoga Južno bačkog okruga, ul. Bore Prodanovića 15a,

21000 Novi Sad

IZNOS: 1000,00dinara

RAČUN PRIMAOCA: 340-11013650-90

Drugi način:

Svrha uplate: članarina za 2019. god. Drugi način je preko Centralnog registra-CRF, a da troškove članarine snosi radna organizacija, škola. Potrebno je da se javite na mejl Podružnice pedagoga podruznica.pedagoga@gmail.com ili na telefon 063/597059 i dostavite broj JBKJS vaše radne organizacije, škole u Centralnom registru, a u dogovoru sa racunovodjom. Nakon prijave u CRF biće vam dostavljena faktura-račun za uplatu. Popunjavanjem Pristupnice koju šaljete na mejl Podružnicepodruznica.pedagoga@gmail.com i uplatom članarine postajete član Udruženja.

Na ovaj način, ostvarujete mogućnost besplatnog pohađanja jednog seminara ili stručnog skupa,koji organizuje Podružnica i dobijate člansku kartu .


POGODNOSTI ZA ČLANSTVO!!!! ČlanoviPodružniceimajupravo, obavezu i odgovornostda:

1. Da pohađaju po povoljnijim cenama seminare, stručne i naučne skupove u organizaciji Podružnice (u zavisnosti od načina plaćanja).

2. Dobiju potvrde o internom stručnom usavršavanju(4 boda)za dolaske na sastanake Podružnice i od njegovih ograna traže i dobiju stručnu pomoć.

3. Po uplaćivanju članarine dobiju člansku kartu i budu upisani u registar članova Podružnice.

4. Da akredituju program stručnog usavršavanja pod uslovima koje to Podružnica usvoji i koji su u skladu sa ciljevima udruženja.

5. Budu blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Podružnice.

6. Da traže i dobiju stručnu pomoć od Podružnice.

7. Da aktivno učestvuje u radu Podružnice i svim njenim oblicima organizovanja, delovanja i ravnopravno sa drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka.

8. Da biraju i budubirani u organe Podružnice i neposredno učestvuju u radu Skupštine.

9. Da se pridržavaju odredbi Statuta i odredbi organa Podružnice.

10. Da čuvaju moralni dignitet članova Podružnice, ugled profesije i opšte interese pedagoga.

11. Plaćaju članarinu.

12. Da organizuje i realizuje u skladu sa svojim mogućnostima, potrebama i interesovanjima određene funkcije i zaduženja.

Prijava za učlanjenje za 2019.godinu